2017. február 27.

Nagyböjti matutínum

„Böjtös ebéd” (Jean-Baptiste Siméon Chardin, 1699–1779)

     Nagyböjt első vasárnapját a szokásos módon zsolozsmával is ünnepeljük. Az elővételezett matutínum 2017. március 4-én, szombaton 19 órakor a gödöllői premontrei templomban (Fácán sor 3.). Nyomtatott füzeteket a készlet erejéig a helyszínen a szokásos módon rendelkezésre bocsátunk. A zsolozsma nyilvános istentisztelet, minden részt venni szándékozót szeretettel látunk.
     2004-ben ezen a napon, a nagyböjt első vasárnapját megelőző napon kezdődtek az esztergomi rítusú matutínumok, azaz immár 13 éves töretlen hagyományra tekintenek vissza.
     A legközelebbi zsolozsmák április 12–16. között lesznek, a Váci utcai Szent Mihály-templomban, a hagyományos rítusú nagyhét keretein belül (a részletek erről itt várhatók).
     Emlékeztetőül a hagyományos böjti fegyelem szabályai.

2017. február 7.

Hetvenedvasárnapi matutínum

A szőlőművesek példázata (11. századi bizánci kódex)
     2017. február 11-én, szombaton este 19 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát tartunk a gödöllői premontrei templomban (Fácán sor 3.) a hetvenedvasárnap ünnepéről, mely egyrészt a nagyböjtre készülő böjtelő kezdetét jelenti (a liturgiában a pap lilába öltözik, ünnepek kivételével elmarad az Alleluja és a Gloria), másrészt az éves bibliaolvasás kezdete a zsolozsmában, szentírási és patrisztikus olvasmányainak témái pedig a teremtés és a bűnbeesés története körül forognak. 
     A virrasztó zsolozsma szövegeit és dallamait tartalmazó füzet a Gloria.tv-ről letölthető, illetve a helyszínen a szokásos módon, korlátozott készleteink erejéig rendelkezésre bocsátjuk. 

2017. január 3.

Vízkereszti matutínum

Hugo van der Goes: Epiphania Domini

     2017. január 5-én, csütörtök este 19 órai kezdettel végezzük a gödöllői premontrei templomban a vízkereszti matutínumot. Füzet korlátozott számban lesz a helyszínen is, illetve a szokott helyről letölthető.

2016. december 27.

Pótkarácsonyi matutínum

Rogier van der Weyden: Bladelin-triptichon (1445—1450)

      Figyelem! Időpontváltozás: előreláthatólag 2016. december 31-én, szombaton 2016. december 29-én, csütörtökön 19 órától pótkarácsonyi matutínumot tartunk a gödöllői premontrei templomban). A zsolozsma anyaga beszerezhető megjelent kötetként vagy letölthető innen, de a helyszínen is biztosítunk példányokat a készlet erejéig.

2016. november 10.

Egyháznapi matutínum


    2016. november 12-én, szombaton este 19 órai perces kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát imádkozunk a török harcokban elpusztult esztergomi katedrális fölszentelésének emlékére a gödöllői premontrei plébániatemplomban (Fácán sor 3.). A magyar egyház hagyományosan a Szent Márton napját követő vasárnap tartja ezt az ünnepet.
     A zsolozsma anyaga megtekinthető és letölthető a Gloria.tv megfelelő oldaláról, de nyomtatva, korlátozott példányszámban a helyszínen is rendelkezésre bocsátjuk. Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk.