2016. június 16.

Keresztelő Szent János matutínuma

Jan van Eyck: Keresztelő Szent János születése
2016. június 23-án, csütörtökön lesz Keresztelő Szent János születésének matutínuma, amit a virrasztó imaóra és a laudes éneklésével ünnepelünk a gödöllői premontrei templomban, 19 órai kezdettel (várható teljes időtartama ~ 2 óra). A matutínum anyaga letölthető a Gloria.tv megfelelő oldaláról. A zsolozsma szertartása minden érdeklődő előtt nyitott.

2016. május 4.

Áldozócsütörtöki matutínum

Mennybemenetel Drogo párizsi püspök
IX. századi szakramentáriumából
2016. május 4-én, szerdán, az Úr mennybemenetelének ünnepén (ascensio Domini) a szokásos esztergomi virrasztó zsolozsmát (anyagát lásd itt) este 19 órai kezdettel végezzük a gödöllői premontrei templomban. A matutínum egynokturnusos, a hozzá kapcsolódó laudessel együtt valamivel több mint egy órán át tart, előreláthatólag.
     A következő matutínum a pünkösdi lesz, 10 nap múlva, szombaton, helye és ideje még bizonytalan, mert célszerű lenne Pesten, a vigíliamiséhez kapcsolódóan végezni. Kérjük továbbá, hogy az eltökélt érdeklődők erősítsék meg részvételi szándékukat a nyár végi zsolozsmás tanulmányi héten. 

2016. február 13.

Nagyböjti matutínum


XIX. századi lengyel ábrázolása a hamvazás szertartásának, a szertartás olyan változatát mutatja,
melyben a hamut a pap a hívek fejére szórja, nem formál keresztet a homlokukra
(Spanyolország, Olaszország és Dél-Amerika egyes vidékein is így szokás)
Nagyböjt első vasárnapját a szokásos módon zsolozsmával is ünnepeljük. Az elővételezett matutínum 2016. február 13-án, szombaton, a 19 órakor kezdődő mise után, a gödöllői premontrei templomban (Fácán sor 3.). Nyomtatott füzeteket a készlet erejéig a helyszínen a szokásos módon rendelkezésre bocsátunk. A zsolozsma nyilvános istentisztelet, minden részt venni szándékozót szeretettel látunk.
     2004-ben ezen a napon, a nagyböjt első vasárnapját megelőző napon kezdődtek az esztergomi rítusú matutínumok, azaz immár 12 éves töretlen hagyományra tekintenek vissza.
     A legközelebbi zsolozsmák március 23–26. között lesznek, az Orlay utcai örmény katolikus templomban megtartandó hagyományos rítusú nagyhét keretein belül (a részletek erről itt várhatók).

2016. január 18.

Hetvenedvasárnapi matutínum


2016. január 23-én, szombaton este 19 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát tartunk a gödöllői premontrei templomban (Fácán sor 3.) a hetvenedvasárnap ünnepéről, mely egyrészt a nagyböjtre készülő böjtelő kezdetét jelenti (a liturgiában a pap lilába öltözik, ünnepek kivételével elmarad az Alleluja és a Gloria), másrészt az éves bibliaolvasás kezdete a zsolozsmában, szentírási és patrisztikus olvasmányainak témái pedig a teremtés és a bűnbeesés története körül forognak. 
     A virrasztó zsolozsma szövegeit és dallamait tartalmazó füzet a Gloria.tv-ről letölthető, illetve a helyszínen a szokásos módon, korlátozott készleteink erejéig rendelkezésre bocsátjuk.

2015. december 31.

Vízkereszti matutínum


2016. január 5-én, kedden este 19 órai kezdettel végezzük a gödöllői premontrei templomban. A vízkereszti matutínum is hosszú, de valamivel rövidebb a karácsonyinál, 3 óránál kevesebb. Nincs benne invitatórium, mert a zsoltár szerepel a zsoltározásban (és mert a bölcsek hívatlanul, pogányokként jöttek), de benne van a Lukács-genealógia. A végén a Nos respectu benedicament szoktuk énekelni, és szeretnénk felújítani a Csillagjáték eléneklését is. Füzet korlátozott számban lesz, és a szokott helyről letölthető. (A következő matutínum hetvenedvasárnap előestéjén, január 23-án lesz.)